top of page

Om at være frivillig hos Bogbylangeland.dk

  OPDATERET 06-05--2020 

Bogbylangeland.dk er en almennyttig forening, som har

til formål at støtte kulturen på Langeland og Strynø.

opdækning til personalefest 2019

Frivillig i Bogbylangeland.dk

Bibliotek.

Opgaverne i biblioteket drejer sig om at holde orden på vores bøger. Der er ca. 25000

bøger, som er fordelt på ca 450 m boghylder, der skal passes og vedligeholdes.

Arbejdet med bøgerne foregår i tre etaper:

1) Når vi modtager bøger grovsorteres de, og kommer på modtagelageret.

2) Når der er en passende mængde sorterer vi i forfattere og emner.

3) Bøgerne fordeles i biblioteket, så vore gæster og kunder kan få en god oplevelse når

der skal købes bøger.

Biblioteket ledes af en fastansat kvindelig bibliotekar, som man skal arbejde sammen med om opgaverne. Er du fortrolig med en pc vil det hjælpe os meget.

Stuehus & Cafe

Opgaverne i cafe og stuehus handler meget om kundekontakt, kassebetjening, lidt med

bøger, samt at servicere husets lille cafés gæster, caféen har kaffe, the, kage, most og

vand.

Der er også opgaver med at holde huset pænt og ordentligt.

Genbrug

Vi har ca. 1500 m2 med alt i genbrug, så hvis du er til genbrug og loppeting, er der

mange opgaver du kan hjælpe os med. 

Bestyrelse

Det er altid godt med en aktiv bestyrelse, derfor vil vi gerne have nogle kloge og

interesserede frivillige kandidater til vores bestyrelse. Hvis du mener at du kan bidrage

med viden og interesse, hører Bogbylangeland.dk gerne fra dig.

Posten som kasserer bliver varetaget af et revisionsfirma, som kontrolleres af formand og

bestyrelse. 

Personaledegoder for alle frivillige

Kaffe og andre drikkevarer kan indtages frit og uden beregning , og er du ikke medlem

af foreningen får du det første års medlemskab af bogbylangeland.dk uden beregning.

Der ydes også gode personalerabatter for det man måtte ønske at købe.

Der kan også bidrages til transport udgifter i rim​eligt omfang.

En gang om året holder vi fest og middag for alle frivillige. Det er en aften, der, som

hverdagen på Lejbøllegaard, forløber enormt hyggeligt. 

Kontakt Søren Cilla tlf. 30240592

bottom of page