Åbningstider:
Onsdag til Søndag og Helligdage
Kl. 10 - 16

Bogbylangeland.dk

                                                                                         Vi støtter kulturen på Langeland.

 

Lejbøllegaard er en stor gård på Nordlangeland, hvis historie kan føres tilbage til 1500 tallet. De nuværende bygninger er bygget i 1891. Der er ca. 100 tønder land til gården som drives af www.rubenlundagro.dk

Den sidste ejer af Lejbøllegård var enken efter Frederik Christensen. Jensine Marie Christensen der døde på gården i 1943 og ikke efterlod sig nogen børn.

Jensine og Frederik blev kendt for at åbne deres indremissionske hjem for faldne kvinder. De kunne her på gården føde i dølgsmål, hvorefter børnene blev bortadopteret, og pigerne fordelt på øens mange gårde. Jensine og Frederiks omdømme fortæller, om to mennesker med et stort hjerte.

I 1943 arvedes gården af Grevinde Dannerstiftelsen i Jægerspris, som gennem årene havde formidlet kontakt mellem gården og pigerne.


Bogbylangeland.dk  

Klik her for at redigere teksten